اطلاعات شانگهای

چین- شانگهای

شهر شانگهای در سواحل مرکزی چین، بزرگترین شهر چین و مرکز مالی جهانی می باشد. بوند (Bund) قلب شانگهای اسکله مشهور تفرجگاهی با ساختمان های دوران استعماری است. منتخبی از جاذبه های گرشگری شانگهای شامل موارد زیر است:

bund - Copyاسکله Bund

 Nanjingخیابان Nanjing

yu gardenبوستان Yuyan Garden

xintiandiخیابان Xin Tian Di

Shanghai_museum_exteriorموزه شانگهای

oriental-pearl-tower2برج مخابراتی مروارید شرق (Oriental Pearl)

world financial centerبرج Word financial Center

jade_buddha-temple معبد Jade Baddha

 

hujiajiaoشهر باستانی Zhujiajiao

Qibao-Ancient-Townشهر باستانی Qibao